Klinik Kurma Yolunda İlk Adımlar Veteriner Kliniği Nasıl Açılır

Tarih : 27.02.2024 | Kategori: Veterinerlik
Klinik Kurma Yolunda İlk Adımlar Veteriner Kliniği Nasıl Açılır

Veterinerlik kliniği açmak hem tutku dolu bir mesleği icra etmenize hem de topluma değerli bir hizmet sunmanıza imkân tanır. Hayvan dostlarımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek, veterinerlik kariyerinde anlam bulan bir sorumluluktur. Ancak bu pratik, hayvanlara odaklanan bir hizmet sunmanın yanı sıra işletme becerilerine sahip olmayı da gerektirir. BulutVet olarak kaleme aldığımız bu yazıda veteriner kliniği açma yolculuğunda ilk adımların neler olduğuna, hekimlerin nelere dikkat etmeleri gerektiğine ve veteriner klinik yönetimine dair ipuçlarına değindik.  

Veteriner Kliniği Açma Şartları Nelerdir?

Veterinerlik, evcil dostlarımızın sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda uzman olan tıp alanıdır. Veteriner hekimler; hayvanların sağlık sorunlarına tanı koymadan tedavi uygulamaya ve genel bakıma kadar çeşitli alanlarda hizmet verir. Veteriner kliniği açmak, bu saygın mesleğe adım atmak isteyen birçok kişinin hayali olabilir. Ancak klinik açmak için yerine getirilmesi gereken bazı kriterler mevcuttur. 

Veteriner Kliniği Açmak için Gerekli Belgeler

Veteriner kliniği açmak isteyenler, yasal mevzuata uygun bir şekilde belirli adımları takip etmeli, gerekli izinleri almalıdır. Evrak işleri için öncelikle yerel mülki idari amirliğe müracaatta bulunmak gerekir. Bu süreçte gerekli belgeler ise şunlardır:

 • Veteriner fakültesi diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı/onaylı sureti
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • T.C. kimlik numarası 
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgâh adresi
 • Kliniğin bölümlerini ve kullanım amacını gösteren teknik resimlere uygun bir plan örneği
 • Kliniğin adresi
 • Bölge veteriner hekimler odasından alınan oda kayıt belgesi ve mesleği icrasında sakınca olmadığına dair belge
 • Hizmet içi eğitim belgesi

Bu belgeler toplandıktan sonra yazılan bir dilekçe ile başvuru yapılabilir. İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı şubesi tarafından değerlendirme süreci başlatılır. Belgelerin Veteriner Klinik Açma Yönetmeliği ilke ve hükümlerine uygun olması durumunda valilik onayı ile ruhsat verilir.

İşinizi Şekillendiren Donanım: Veteriner Kliniği Açmak için Gerekli Ekipmanlar

Veteriner kliniği açmak için gerekli belgelerin yanı sıra işinizi şekillendiren donanımla ilgili birkaç temel unsuru da göz önünde bulundurmalısınız. Kliniğinizin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi, çevre ve hayvan sağlığını ön planda tutan bir şekilde hizmet sunabilmesi için ihtiyaç duyabileceğiniz temel ekipmanlar şunlardır:

 • Veteriner muayenehanesinde en temel ekipmanlardan biri, hayvanlara tedavi uygulamak için kullanılacak muayene masalarıdır. 
 • Teşhis sürecinde oldukça önemli olan röntgen cihazları, veteriner hekimlere detaylı kontrol ve teşhis yapma imkânı sunar. 
 • Veteriner kliniklerinde laboratuvar testleri sıkça yapılır. Kan tahlilleri, idrar analizleri gibi testler için gerekli olan laboratuvar ekipmanları büyük önem taşır.
 • Veteriner kliniklerinde tıbbi müdahalelerin yapılabilmesi için cerrahi ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Bu ekipmanlar arasında cerrahi setler, anestezi cihazları ve cerrahi lambalar yer alabilir.
 • Acil durumlar için hazır bulunan veteriner klinikleri, yaralanmış veya acil müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmelidir. Bu nedenle veteriner muayenesi için muhakkak temel ilk yardım malzemelerine sahip olmalısınız.
 • Veteriner kliniğinizin düzenli bir şekilde işlemesi için randevu takibi, hasta kayıtları ve muhasebe gibi süreçleri yönetmek için bilgisayara ve uygun yazılım sistemlerine ihtiyaç vardır.

Veteriner kliniği açmak isteyenlerin yukarıda belirtilen ekipmanlara ek olarak uzmanlık alanlarına göre diğer spesifik cihazları ve malzemeleri de temin etmeleri önemlidir. Bu sayede işletme, veteriner kliniği açma yönergesine uygun bir şekilde hayvan sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler sunabilecek donanıma sahip olacaktır.

Veteriner Kliniği Açma Maliyeti Ne Kadardır?

Veteriner kliniği açma maliyetini belirleyen farklı masraf kalemleri mevcuttur. Ancak genel olarak veteriner kliniği açmak için ne kadar yatırım yapmak gerektiği şu bilgiler doğrultusunda hesaplanabilir: 

 • Kira veya İnşaat Maliyetleri: Veteriner kliniğinizin konumu, büyüklüğü ve tasarımı, kira ve inşaat maliyetlerinizi etkiler. Kliniğin büyüklüğüne, dekorasyonuna ve teknik özelliklerine bağlı olarak bu maliyetler değişebilir.
 • Ekipman ve Malzeme Alımları: Laboratuvar ekipmanları, cerrahi aletler gibi temel veteriner ekipmanları ile bunların yanında ofis malzemeleri, bilgisayar sistemleri gibi teknolojik altyapıya yönelik harcamalar bu kalemde yer alır.
 • Personel Giderleri: Veteriner hekimler, teknisyenler ve destek personeli için ödenecek maaşlar, sigorta ve diğer çalışan avantajları bu maliyet kategorisine dâhildir.
 • İşletme ve Reklam Giderleri: Klinik içi işletme masrafları, temizlik, enerji, su giderleri, ayrıca kliniğin tanıtımını yapmak için reklam ve pazarlama giderleri bu kalemde yer alır.
 • Lisans ve Ruhsat Ücretleri: Veteriner kliniği açmak için gerekli olan belgelerin alınması için ödenen ücretler bu kategoride değerlendirilir.
 • İlk Stok ve İlaç Giderleri: Kliniğin açılmasıyla birlikte kullanılacak ilaçlar, aşılar ve diğer tıbbi malzemelerin ilk alımları için yapılan harcamalar.

Veteriner kliniği açma maliyeti, yukarıdaki unsurların yanı sıra bölgesel düzenlemelere ve hekimlerin uzmanlık alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Klinik sahipleri, kendi bütçeleri ve hedefleri doğrultusunda bu maliyetleri yönetmelidir. 

Veteriner Kliniklerinde Sağlık Personeli Çalıştırma Koşulları Nelerdir?

Sağlık teknikerleri veya teknisyenleri ile laborantlar, yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak veteriner kliniklerinde istihdam edilebilir. Bunun için öncelikle il müdürlüğüne başvurarak bir dilekçe sunulmalıdır. Bu başvuruda yardımcı sağlık hizmetleri personelinin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği, aralarında imzalanan protokolün bir nüshası ve noter tasdikli iş akdi bulunmalıdır. İlgili evraklar uygun bulunduğu takdirde çalışma izin belgesi düzenlenir.

Yardımcı sağlık hizmetleri personeli, veteriner hekimin sorumluluğunda belirli yetkilerle sınırlı olmak kaydıyla işleri yürütebilir. Çalışma izin belgesi olmadan yardımcı sağlık personeli çalıştırmak mümkün değildir. Ayrıca veteriner hekimler, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel istihdam etmek istediklerinde çalışanın faaliyet alanını beyan eden bir yazı ile il müdürlüklerine başvurmalıdır. 

BulutVet ile Veteriner Kliniğinizi Kolayca Yönetin!

Veteriner kliniklerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, günümüzde teknolojinin sunduğu yenilikçi çözümlerle mümkün hâle gelir. Bu noktada işlevsellik ve pratiklik, başarılı bir veteriner muhasebe programının olmazsa olmaz özelliklerindendir. BulutVet, veteriner klinikleri için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platform olarak iş süreçlerini basitleştirir ve kliniklerin mali yönetimini güçlendirir. Veteriner klinik muhasebesinin yanı sıra yasal uyumluluk gerekliliklerini kolaylıkla yerine getirme imkânı sunarak zamandan tasarruf etmeyi de mümkün kılar. 

BulutVet, sadece muhasebe süreçlerini değil, finansal performansı da etkin bir şekilde takip etme ve değerlendirme olanağı sunar. Klinikler, platform üzerinden gelir-gider raporlarına hızlı erişim sağlayabilir ve müşteri finansal geçmişini detaylı bir şekilde inceleyebilir. Veteriner klinikleri için kilit öneme sahip olan yönetim süreçleri, BulutVet ile daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kurulum Gerektirmeyen Bulut Veteriner Programı

14 günlük ücretsiz deneme süresince tüm özelliklerimizden ücretsiz faydalanın.

14 Gün Ücretsiz Deneyin