e-SMM Nedir ve Kimler e-SMM Kullanmak Zorunda

Tarih : 26.12.2023 | Kategori: Veteriner Klinik Yönetimi
e-SMM Nedir ve Kimler e-SMM Kullanmak Zorunda

Serbest meslek erbapları, vergilendirme süreçleri için tahsilatlarını kayıt altında tutar. Bu mesleki faaliyetlere ilişkin tahsilatlar, serbest meslek makbuzu ile belgelendirilir. Elektronik serbest meslek makbuzu kısaca (e-SMM) ise söz konusu dokümanın dijital hâlidir. Mükelleflerin bu belgeyi, internet ortamında düzenlemesi Vergi Usul Kanunu’na eklenen hükümler gereğince zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle veteriner kliniklerinin e-SMM hakkındaki detayları bilmesinde fayda vardır. BulutVet olarak bu yazıda elektronik serbest meslek makbuzundan bahsettik.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir?

Elektronik serbest meslek makbuzu (e-SMM), bu kapsamda faaliyet gösterenlerin gerçekleştirdiği tahsilatlar için dijital ortamda düzenlediği belgedir. Vergi Usul Kanunu’na getirilen 509 sıra nolu tebliğ, bu sanal dokümana dair hükümler içerir. Tebliğdeki hükümlere göre hizmet vermeye başlayan serbest meslek erbaplarının ilgili ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu sistemine dâhil olması gerekir.

Kimler e-SMM Kullanmak Zorunda?

Serbest meslek mensupları, e-SMM kullanmak zorundadır. Aşağıda e-SMM’ye geçiş zorunluluğu olanlardan bazılarını görebilirsiniz.

 • Yeminli mali müşavirler
 • Doktorlar
 • Diyetisyenler
 • Avukatlar
 • Sanatçılar 
 • Danışmanlar 
 • Mimarlar 
 • Sağlık memurları
 • Mühendisler 
 • Diş Hekimleri

Sayılan iş kollarında çalışanlar, serbest meslek faaliyetlerini kendi kişisel nam ve hesabına yürütüyorsa söz konusu belgeyi düzenlemek zorundadır. Bu kapsamda veteriner hekimleri de yer alır. Kliniğinizde hizmet vermeye başladıktan sonra kanuni süre içerisinde gerekli işlemleri yaparak e-SMM makbuzu kesebilirsiniz.

Serbest Meslek Erbabı Kimlere Denilir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, serbest meslek erbabını tanımlar. Bu kanuna göre serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade kişisel mesaiye, mesleki bilgiye ya da uzmanlığa dayanan görevlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Öte yandan, ilgili faaliyetlerin yanında başka bir işle devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.

e-SMM Özellikleri Nelerdir?

Elektronik serbest meslek makbuzu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümlere göre hazırlanır. Tahsilatları içeren bu belge, kâğıt makbuzla aynı yasal niteliklere sahiptir. Gerekli durumlarda yetkili makamlara çıktısı alınarak fiziki olarak da iletilebilir. Elektronik ortamda düzenlenen e-Serbest meslek makbuzu, entegrasyon yoluyla oluşturulduğunda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) raporlanır. İnternetten hazırlanıp iletilmesi gibi özellikleri sayesinde süreci hem mükellefler hem kurumlar açısından daha kolay hâle getirir.

e-SMM Uygulamasının İşletmelere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

İşletmeler için e-SMM kesmek, pek çok avantajı beraberinde getirir. Bunların başında makbuz sürecinin her aşamasını elektronik ortamda yürütmek yer alır. Böylelikle fiziki evrak yönetiminin beraberinde getirdiği sorunlar ortadan kalkar. Aşağıda diğer e-SMM avantajlarını görebilirsiniz.

 • Makbuz baskı ve gönderim maliyetleri azalır.
 • Hata yapma ihtimali düşer ya da yapılan yanlışları daha kolay düzeltmek mümkün olur.
 • Emek ve zaman tasarrufu sağladığı için işletmelerin verimliliğini artırır.
 • Makbuz süreçlerini kolaylaştırdığı için tahsilatların daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.
 • Kâğıt israfını önleyerek çevreci bir tutum izleme imkânı verir.

e-Serbest meslek makbuzu, işletmelere ilgili belgeleri 10 yıl boyunca güvenle saklama olanağı tanır. Bu sayede herhangi bir veri kaybı yaşamadan arşiv oluşturmanız mümkün hâle gelir. Ayrıca e-SMM saklama özelliği, sizi belge depolama masraflarından da kurtarır.

e-Serbest Meslek Makbuzuna Nasıl Başvurulur?

Veteriner kliniğinizin tahsilat süreçlerini yasal mevzuata uygun hâle getirmek için faaliyete başladıktan 3 ay sonra e-SMM başvuru süreçlerini tamamlamanız gerekir. Bunun için izleyebileceğiniz farklı yollar bulunur. e-Serbest meslek makbuzu başvurusuna geçiş yapmak için kullanılan üç yöntem şöyle sıralanabilir:

 • Özel entegratörler: Özel entegratörler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilir. Kayıtlı mükelleflerin elektronik serbest meslek makbuzu kesmesine aracılık eder.
 • GİB Portal: GİB Portal, e-SMM gibi e-Dönüşüm uygulamalarının dijital alanlarda kullanılabilmesi için gerekli ortamı sunan resmî ağdır.
 • Direkt GİB entegrasyonu: İşletmeye ait bilgi işlem altyapısının herhangi bir aracı olmadan GİB Portal ile entegre edilmesidir. 

GİB Portal üzerinden e-Serbest meslek makbuzu kesmek istediğinizde öncelikle e-İmza ya da mali mühür alma işlemlerini yapmalısınız. Özel entegratörlerden destek aldığınızda bu süreçleri yerine getirmenize gerek kalmaz. Aracı kurumlar, söz konusu belgeyi kendi elektronik imzasıyla onaylar ve ardından düzenlemeyi izleyen gün içinde portala raporlar.

Hangi Bilgilerin e-SMM’de Yer Alması Zorunlu?

Elektronik serbest meslek makbuzunda mükellefin ismi, adresi ve vergi dairesi bilgileri gibi detaylar yer alır. Bu belgede olması gereken diğer bilgiler ise şunlardır: 

 • Mükellefin vergi kimlik nosu ya da TC kimlik numarası
 • Müşterinin ismi ya da ünvanı, adresi, kişi vergi mükellefi ise vergi dairesine ilişkin bilgiler, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası
 • Belge numarası
 • Saat ve dakika bilgisiyle beraber belgenin düzenlenme tarihi

Ayrıca ücret karşılığı alınan ödemenin miktarı da elektronik belgeye eklenmedir. Bu kısımda KDV tutarlarının ve stopajların ayrıntılı şekilde gösterilmesi gerekir. Fakat makbuz, yurt dışına ya da Türkiye sınırları içerisinde vergi mükellefiyeti bulunmayan bir şahsa kesilirse belgeye stopaj bilgisi yazılmaz.

e-SMM Özel Entegrasyon ile Mesleki Faaliyetlerinizi Kolaylıkla Sürdürebilirsiniz

İşletmenizin tahsilat işlemlerini mevzuata uygun ve daha pratik hâle getirmek için e-SMM kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Bu işlem için genellikle Gelir İdaresi Başkanlığının yetkilendirdiği özel entegratörlerden destek alınır. Zira bu aracı firmalar, sizi elektronik serbest meslek makbuzu için izlenmesi gereken resmî süreçlerden kurtarır. Dilerseniz veteriner kliniğinizin ihtiyaçlarına yanıt veren BulutVet’ten bu konuda da destek alabilirsiniz.


BulutVet, GİB özel entegratör iznine sahip olan Ticari1 ile yaptığı anlaşma sayesinde kliniğinizin e-SMM entegrasyonunu kolaylaştırır. Böylece tek butondan elektronik serbest meslek makbuzu kesmeniz ve bu dijital belgeyi Gelir İdaresi Başkanlığına iletmeniz mümkün hâle gelir. Veteriner kliniğinizdeki makbuz düzenleme ve gönderme işlemlerini fazla çaba sarf etmeden gerçekleştirmek için tüm süreçleri tek panelden yönetme şansı veren BulutVet’in ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alabilirsiniz.Kurulum Gerektirmeyen Bulut Veteriner Programı

14 günlük ücretsiz deneme süresince tüm özelliklerimizden ücretsiz faydalanın.

14 Gün Ücretsiz Deneyin